Ne Zaman Arabuluculuğa Gidilir?

 

Taraflar, serbest iradeleriyle karar verebilecekleri, Kamu düzenini ilgilendirmeyen, sözleşme konusu yapabilecekleri ve Cebri icraya elverişli konularda Arabulucuya gidebilirler.

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında Arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler.

Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak onları teşvik edebilir.