Kullanım Koşulları

MADDE 1 TARAFLAR, TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR

Taraflar

FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.(Adres: Dr.Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:3 Çağlayan Kağıthane İSTANBUL) www.medyandrc.com web sitesinin tüm kullanım haklarına ve tasarruf yetkisine sahip olan taraf, bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır. www.medyandrc.com web sitesine üye olmak suretiyle ya da üye olmaksızın www.medyandrc.com web sitesine girişi yapan ve siteyi ziyaret eden gerçek ya da tüzel taraf, bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Tanımlar

Şirket: www.medyandrc.com ismiyle faaliyet gösteren Web Sitesi’nin tüm kullanım haklarına ve tasarruf yetkisine sahip olan FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.’yi ifade etmektedir.

Web Sitesi: www.medyandrc.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Şirket’in hizmetlerini sunduğu ve Şirket tarafından yönetilen web sitesini ifade etmektedir. Üye/Üyeler: Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye üye olmak suretiyle ya da üye olmaksızın Site’ye giriş yapan ve Site’yi ziyaret eden gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmektedir.

Genel Açıklamalar:

 1. a) İşbu Sözleşme, Web Sitesi’nin Kullanıcı tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması şartlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Web Sitesi, Web Sitesi’ne üye olan kişilerin, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri talep etmeleri; talep ettikleri hizmeti satın almaları; ödeme yapmaları ve satın aldıkları hizmetlere ilişkin olarak Şirket’in ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri yapacakları veri girişi yoluyla iletecekleri, elektronik bir ortamdır.
 2. b) Kullanıcı, Web Sitesi’nde sunulmakta olan hizmetlerden yararlanmayı talep ettiği takdirde, ad-soyad, TC Kimlik Numarası, cep telefonu numarası ve elektronik posta adresini Web Sitesi’ne girerek şifre belirleyecek ve Web Sitesinde yapacağı tüm işlemleri bu şifre vasıtasıyla gerçekleştirecektir.
 3. c) İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması ve/veya Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmesi ile yürürlüğe girmiş olup Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini ve işbu Sözleşme ile bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin herhangi bir bölümünü ya da tamamını kabul etmiyor ise Web Sitesi’ni kullanmamalıdır
 4. d) Şirket, belli aralıklarla ya da mevzuat gerekleri nedeniyle veyahut herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu “Kullanım Koşulları Sözleşmesi”nde değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave, çıkarma yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler, Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

MADDE 2 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden itibaren, Şirket tarafından kendisine; Web Sitesi’nde sunulan hizmet ile ilgili bilgilendirme, reklam, teklif, pazarlama, kampanya bilgisi verme ve bunlar gibi amaçlarla belirli aralıklarla basılı evrak, sms ya da elektronik posta gönderilmesini, kendisiyle telefonla iletişim kurulmasını, bildirimler gönderilmesini kabul ettiği takdirde üyelik başvuru formunda yer alan “Ticari Elektronik İleti Almak İstiyorum”, “SMS Almak İstiyorum”, “Telefonla Bilgilendirilmek İstiyorum” seçeneklerini tıklamalıdır. Aksi halde Kullanıcı’ya herhangi bir ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş olan Kullanıcı dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin Web Sitesi’nde yer alan “Kullanıcı Bilgileri” alanından ticari elektronik ileti almak istemediğini kolayca ve ücretsiz olarak bildirebilir.

MADDE 3 KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. a) Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret etmesi ve/veya Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmesi halinde, kendi rızasıyla ad ve soyad, elektonik posta adresi, TC Kimlik Numarası, cinsiyet, telefon, adres gibi kişisel bilgileri; kredi kartı ve ödeme bilgileri, almayı talep ettiği hizmetin konusunu teşkil eden taşınmaz ile ilgili bilgiler ve bunlarla sınırlı olmayıp talep edilen hizmete göre değişebilen diğer birtakım bilgileri Web Sitesi’ne veri girişi yapmak suretiyle gönderecektir.
 2. b) Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde Şirket’e verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu; yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgi vermeyeceğini; Şirket’in bu bilgilerin yanlış, eksik ya da yanıltıcı olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 3. c) Web Sitesi aracılığıyla Şirket tarafından toplanan bilgilerin konusu, kapsamı, bilgi paylaşımı konuları, gizlilik ile ilgili tüm hususlar ve işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Web Sitesi’ne yer alan Gizlilik Politikası’na tabidir.
 4. d) Kullanıcı, Web Sitesi’ne yapmış olduğu veri girişi yoluyla vermiş olduğu bilgilere erişmek veya bilgilerinde değişiklik, güncelleme veyahut düzeltme yapmak istediği takdirde işbu Sözleşme’de yer alan iletişim adreslerinden Şirket’e ulaşmalıdır. Bu durumda Şirket Kullanıcı’nın kimliğini doğrulamak şartıyla, yasalarca belirlenen süreler dahilinde en kısa süre içerisinde talebi gerçekleştirilecektir. Şirket, makul çaba göstermiş olmasına rağmen Kullanıcı’nın kimliğini doğrulayamaz ise Şirket kayıtlarındaki Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi veya düzeltilmesi talebi reddedilebilir.
 5. e) Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde Şirket tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu; Şirket tarafından kendisine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını ve bu şifrenin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu; Şirket’in şifreyi kullanan kişinin kimliğini araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını; Şirket’e ayrıca ve yazılı olarak talimat vermediği sürece Şirket’in sunmuş olduğu şifreyi kullanarak yaptığı işlemlerin bağlayıcı olduğunu beyan ve kabul eder.
 6. f) Web Sitesi’nde, Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Adı ve Şifre ile yapılan her işlem Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.
 1. g) Şirket, Kullanıcı ile diğer kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket, Kullanıcı’nın gireceği hukuki ilişkilerin tamamen ve kesinlikle dışındadır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 2. h) Şirket Kullanıcı’nın ve Web Sitesi’nin kendisinin bilgi güvenliği için her türlü tedbiri almakla birlikte Web Sitesi’ne yapılacak olası saldırılar, bilgisayar virüsleri gönderimi gibi durumlarda kişisel bilgilerin kaybolması, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi hallerinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Web Sitesi’nin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, bilgisayar virüsü, sistem arızası gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı diğer tüm zarar ve masraflardan Şirket sorumlu değildir.
 3. i) Web Site’si dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler bulunması halinde bu hizmetlerden, ilan sahipleri tarafından oluşturulan ilanlardan ve içeriklerden dolayı şirket’in, şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. j) Şirket’in işbu Web Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin olarak; haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da yasal yükümlülük ihlalinden Kullanıcı’ya karşı toplam yükümlülüğü, aynı sebepten kaynaklanan herhangi bir talep ya da bir dizi bağlantılı talep konusunda, işbu Sözleşme konusu hizmet bedelinin on katını aşmayacaktır
 5. k) Şirket, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı hareketi durumunda Kullanıcı eğer üye ise üyeliğini iptal edebilir ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

  MADDE 4 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitesi’nin her türlü hakkı; unvan, işletme adı, logo, tasarım, metin, resim gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi, kullanılması veya Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiçbir hak vermeyecektir. Kod ve yazılım dahil olmak üzere Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ya da resim kopyalanamaz, çoğaltılamaz, postalanamaz, iletilemez, herhangi bir ticari amaçla veya Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı rekabet edecek şekilde kullanılamaz.

TEBLİGAT

Şirket, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı tüm bildirimleri elektronik posta ya da sms yoluyla Kullanıcı’ya gönderebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda Şirket’in defter ve kayıtları, elektronik ve sistem kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları kesin delil olacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi hakkında sorularınız için aşağıdaki adreslerden Şirket’e ulaşabilirsiniz.

Elektronik Posta :info@fu.com.tr

Adres : Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:3 Çağlayan Kağıthane İSTANBUL

Çağrı Merkezi : 990 (850) 277 23 00

Telefon : 90 (212) 232 23 00 (pbx)

Faks : 90 (212) 232 47 74

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 3880519657

İTO Sicil No : 569454

Mersis No : 0388051965700013