Gizlilik Politikası

1-KONU

İşbu “Gizlilik Politikası”nın konusu, sahibi FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) olan ve FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş.’nin tüm kullanım haklarına ve tasarruf yetkisine sahip olduğu www.medyandrc.com web sitesini ziyaretiniz ve www.medyandrc.com web sitesi üzerinden Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve Şirket’in sunduğu hizmetlere ilişkin taleplerinize ilişkin olarak Şirket’in hangi bilgileri elde ettiği, bu bilgilerin kullanılma ve korunma şekli, bu bilgilerin Şirket sisteminden silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz konularındaki kurallarının belirlenmesidir.

2-KAPSAM

www.medyandrc.com web sitesini ziyaret ettiğiniz ve/veya www.medyandrc.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğiniz takdirde kendi rızanızla birtakım bilgileri www.medyandrc.com web sitesine veri girişi yapmak suretiyle göndermelisiniz.

www.medyandrc.com web sitesini kullanımınız ve www.medyandrc.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmanız sırasında tarafınızdan ad ve soyad, elektonik posta adresi, tc kimlik numarası, cinsiyet, telefon, adres gibi kişisel bilgileriniz; kredi kartı ve ödeme bilgileriniz; almayı talep ettiğiniz hizmetin konusunu teşkil eden taşınmaz ile ilgili bilgiler yapacağınız veri girişi yoluyla temin edilmektedir.

İşbu “Gizlilik Politikası” sayılan bu bilgileri ve bunlarla sınırlı olmayıp talep edilen hizmete göre değişebilen diğer bazı kişisel bilgilerinizi kapsamaktadır.

3-İZİN

www.medyandrc.com web sitesini ziyaret etmekle ve www.medyandrc.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirlenen şartlar ile bağlı olmayı ve Şirket’i bu bilgileri işbu Gizlilik Politikası’ndaki şartlar uyarınca kullanma konusunda yetkili kıldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

İşbu “Gizlilik Politikası”nın herhangi bir bölümünü ya da tamamını kabul etmediğiniz takdirde www.medyandrc.com web sitesini kullanmamanız gerekmektedir.

4-GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK

Şirket, belli aralıklarla ya da mevzuat gerekleri nedeniyle veyahut herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu “Gizlilik Politikası”nda değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave, çıkarma yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler www.medyandrc.com web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. www.medyandrc.com web sitesini ziyaret etmekle ve/veya www.medyandrc.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacağınızdan belirli aralıklarla işbu Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

5-BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK, GÜNCELLEME, DÜZELTME

www.medyandrc.com web sitesine yapmış olduğunuz veri girişi yoluyla vermiş olduğunuz bilgilere erişmek veya bilgilerinizde değişiklik, güncelleme veyahut düzeltme yapmak istemeniz halinde iletişim adreslerimizden bize ulaşmalısınız. Bu durumda kimliğinizi doğrulamak şartıyla, yasalarca belirlenen süreler dahilinde en kısa süre içerisinde talebiniz gerçekleştirilecektir. Şirket, makul çaba göstermiş olmasına rağmen kimliğinizi doğrulayamaz ise Şirket kayıtlarındaki kişisel bilgilerinizin değiştirilmesi, güncellenmesi veya düzeltilmesi taleplerinizi reddedebilir.

6-BİLGİLERİN KULLANIMI

Kredi kartı ve ödeme bilgileriniz dışındaki bilgileriniz size ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi veya teklif göndermek isteyecek Şirket’in işbirliği yapmakta olduğu diğer ilgili şirketlerle ve/veya sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için iş ortaklarımız ile paylaşılabilir. Kredi kartı ve ödeme bilgileriniz sistemimizde tutulmamaktadır. Paylaşılmasına izin vermiş olduğunuz bilgilerinizin paylaşılacağı şirketlerin seçimi gizlilik konusunda aynı ilkeleri paylaşmakta olduğumuz şirketler arasından yapılacaktır. Bunların dışında yürürlükteki kanunlar, mahkeme kararları gereği ifşa edilmesi gereken bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilebilir. Şirket ayrıca, www.medyandrc.com web sitesi üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmeler, pazarlama kampanyaları, raporlamalar, performans değerlendirmeleri için kullanmak üzere saklayabilir, işleyebilir ve işbirliği yapmakta olduğu diğer ilgili şirketlerle ve iş ortakları ile paylaşabilir.

Şirket’in tamamen ya da kısmen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir ya da temlik edilmesi ya da Şirket ortaklık yapısının tamamen ya da kısmen değişmesi halinde www.medyandrc.com web sitesine yaptığınız veri giriş yoluyla verdiğiniz ve/veya www.medyandrc.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmak suretiyle paylaştığınız bilgiler üçüncü şahıs ya da kuruluşlara devredilebilecektir.

www.medyandrc.com web sitesine yapacağınız veri girişi yoluyla tarafınızca paylaşılan bilgiler dışında www.medyandrc.com web sitesini ziyaret ettiğinizde www.medyandrc.com web sitesine hangi web sitesinden geldiğiniz, tıklanan alanlar, www.medyandrc.com web sitesinin hangi alanından ayrıldığınız, hangi sayfada ne kadar kaldığınız gibi bilgiler www.medyandrc.com web sitesinde kullanılan teknoloji sayesinde otomatik olarak toplanmaktadır(çerezler). Bu bilgiler istatistiksel çıkarımlar yapmak, hizmetlerimizi size tanıtabilmek, sizinle irtibat kurmak ve sunulan hizmet ya da www.medyandrc.com web sitesinde iyileştirmeler yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Dilerseniz bilgisayarınızın tarayıcı ayarlarından çerez özelliğini kapatarak, çerezleri silerek, size çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size alarm vermesini sağlayarak çerezleri reddedebilirsiniz.

7-TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Şirket tarafından, www.medyandrc.com web sitesinde sunulan hizmet ile ilgili bilgilendirme, reklam, teklif, pazarlama, kampanya bilgisi verme ve bunlar gibi amaçlarla tarafınıza belirli aralıklarla basılı evrak, sms ya da elektronik posta gönderilmesini sizinle telefonla iletişim kurulmasını, bildirimler gönderilmesini kabul ettiğiniz takdirde üyelik başvuru formunda yer alan “Ticari Elektronik İleti Almak İstiyorum”, “SMS Almak İstiyorum”, “Telefonla Bilgilendirilmek İstiyorum” seçeneklerini tıklamalısınız. Aksi halde tarafınıza herhangi bir ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettikten sonra dilediğiniz zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin www.medyandrc.com web sitesinde yer alan kullanıcı bilgileri alanından ticari elektronik ileti almak istemediğinizi kolayca ve ücretsiz olarak bildirebilirsiniz. Bildiriminizin tarafımıza ulaşmasından itibaren 3(üç) gün içinde kişisel bilgileriniz talebiniz doğrultusunda düzenlenir ve tarafımızdan reklam ve kampanyalara dair herhangi bir bildirim almazsınız.

8-FİKRİ MÜLKİYET

www.medyandrc.com web sitesindeki tüm yazılı ve görsel dokümanın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.’nindir. Kod ve yazılım dahil olmak üzere www.medyandrc.com web sitesindeki hiçbir bilgi ya da resim kopyalanamaz, çoğaltılamaz, postalanamaz, iletilemez, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

9-GÜVENLİK

Şirket www.medyandrc.com web sitesi kullanıcılarının ve www.medyandrc.com web sitesinin kendisinin bilgi güvenliği için her türlü tedbiri almakla birlikte www.medyandrc.com web sitesine yapılacak olası saldırılar, bilgisayar virüsleri gönderimi gibi durumlarda kişisel bilgilerin kaybolması, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi hallerinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. www.medyandrc.com web sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, bilgisayar virüsü, sistem arızası gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı diğer tüm zarar ve masraflardan Şirket sorumlu değildir.

10-LİNKLER

www.medyandrc.com web sitesi 3.kişilerce işletilen web sitelerinin linklerini içerebilir. İşbu “Gizlilik Politikası”nda yer alan kurallar ve taahhütler linkleri verilen bu web siteleri için geçerli olmayacaktır. www.medyandrc.com web sitesinde linki verilen herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde ilgili web sitesinin gizlilik kurallarını incelemelisiniz.

İşbu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız için aşağıdaki adreslerden Şirket’e ulaşabilirsiniz.

Elektronik Posta : info@fu.com.tr

Adres : Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:3 Çağlayan Kağıthane İSTANBUL

Çağrı Merkezi : 90 (850) 277 23 00

Telefon : 90 (212) 232 23 00 (pbx)

Faks : 90 (212) 232 47 74

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 3880519657

İTO Sicil No : 569454

Mersis No : 0388051965700013