Arabuluculuktan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşmaya varması ile süreç sona ererse, varılan anlaşmaya ilişkin bir belge düzenlenir ve bu belge taraflar ve Arabulucu tarafından imzalanır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşmasının kapsamı yine taraflarca belirlenir.

Bu anlaşma belgesinin tıpkı bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir olabilmesi için taraflarca Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi ilgili mahkemeden talep edilebilir.