Arabuluculuk Nedir?

 

 

Arabuluculuk 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunundaki tanımı ile “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” ifade etmektedir.

Bu tanımın yanı sıra Arabuluculuk, süreç ve sonuçları bakımından taraflarının yararına, yani her iki tarafın da kazanarak masadan kalkabileceği çözümler ile yürütülen “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemi olarak da özetlenebilir. Arabuluculuk ile uyuşmazlıkların çözümü sürecinde taraflar Arabulucu huzurunda kendi çözümlerini kendileri üretirler. Başka bir deyişle, taraflar sürece başlama, devam etme, anlaşmaya varma ve süreci sonlandırma konularında tamamı ile özgürdür ve Arabuluculuğun her aşamasında süreci sonlandırabilirler.

Arabuluculuk yönteminde tarafların mahkemelerde olduğu gibi belirli bir usule uyma zorunlulukları bulunmamaktadır. Süreç tarafların gönüllü ve aktif katılımı ile tamamen gizli olacak biçimde ve ilişkileri bozmayacak şekilde yürütülmektedir.