Arabuluculuk Nasıl Sonlanır?

 

Arabuluculuk;

  • Tarafların anlaşmaya varması,
  • Arabulucu tarafından bir sonuca varılamayacağının ve daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,
  • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, Arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi,
  • Tarafların anlaşarak Arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi,
  • Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi,

hallerinde sona erer.