Arabuluculuğa Başvurmak ve Dava Açmak Arasındaki Farklar

Dava Açmak: Arabuluculuğa Başvurmak:
Dava açarken ödenilen harçlar, tebligat ve tanıklık ücretleri, bilirkişi ücreti gibi harcamalar peşin olarak yapılır. Yargılama sürecinde örneğin ek bilirkişi raporu talep edilmesi gibi durumlarda peşin alınan masraflara ek ödeme yapılması gerekebilir. Bunun yanı sıra yargılama sonunda nisbi olarak belirlenen avukatlık ücreti de ödenmektedir.

 

Arabuluculuk ücretleri arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenmekte olup, aksi kararlaştırılmadıkça taraflar bu ücreti yarı yarıya karşılamaktadır. Konusu para olmayan uyuşmazlıklarda ücret sadece saatlik olarak belirlenir.

 

Dava açılmasını takiben mahkemelerin yoğunluğuna göre duruşma günleri çok ileri tarihlere verilebilmekte ve bu süre büyükşehirlerde üç ayı bulabilmektedir. Davaların karar verilmesini takiben istinaf ve temyiz aşamaları da eklendiğinde beklenilen sonuca ulaşmak için uzun süre beklemek gerekmektedir.

 

Arabuluculukta ilk toplantı tarihi taraflar müsaitse aynı günde dahi yapılabilir ve hatta aynı gün uyuşmazlık çözüme kavuşturulabilir.

 

Ara Duruşma günü hakim tarafından belirlenir ve beklenilen evraklar veya yoğunluk sebebi ile bu süre aralığı uzun olabilmektedir.

 

Toplantı günleri taraflarca serbestçe belirlenir.

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu asıl yargılama usulü olarak yazılı yargılama usulünü kabul etmiştir. Yargılama yazılı usulde yapıldığından kişilerin sözlü olarak kendilerini ifade etmesi hakimin takdirine bağlı olup, ikili ilişkilerin devamlılığı sağlanamayabilmektedir.

 

Toplantılarda kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz, dilerseniz vekiliniz eşlik edebilir. Barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Taraflar sürecin her aşamasında Arabuluculuk faaliyetinden vazgeçebilirler.

 

Dava yolunda şekil ve usule uyma zorunluluğu, hak düşürücü süreler mevcuttur. Usul ve şekil açısından belirli kurallara tabi olursunuz. Kesin süreler mevcuttur ve bunlara uyulmaması hak kaybına sebebiyet verebilmektedir.

 

Taraflar usulü emredici kurallara aykırı olmamak kaydı ile serbestçe belirler.

 

Karar; usul ve şekil açısından kurallara bağlı kararak hakim tarafından verilir. Anlaşma tarafların istekleri doğrultusunda serbest iradeleri ile yazılır.
Karar icra edilebilir. Arabuluculuk süreci sonunda tarafların üzerinde anlaştıkları konular metin haline getirilerek mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınır ve bu belge artık ilam niteliğindedir.