Arabulucu Kimdir, Ne Yapar?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre Arabulucu;

  • Hukuk fakültesi mezunu,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamış,
  • 5 yıllık kıdeme sahip,
  • Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan,
  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı’nda tutulan sicile kayıtlı,

gerçek kişidir.

Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler.

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir.

Arabulucu;

  • Karar vermez.
  • Taraflara herhangi bir çözüm önermez.
  • Tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit eder ve bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar bu görüşmelere vekilleri aracılığıyla da katılabilirler.

Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür. Taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler.

Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada, daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez.

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Aksi kararlaştırılmadıkça Arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.